Rendering

T-Flex CAD daje możliwość zastosowania wielu materiałów wnętrza i pokrycia z zaawansowanym trybem wyświetlania nierówności. Dostępność różnych stylów widoku 3D oraz fotorealistycznego renderingu w czasie rzeczywistym.
Fotorealistyczny rendering GPU – rendering w czasie rzeczywistym wykorzystujący funkcjonalność procesora graficznego i technologii OptiX.
Fotorealistyczny rendering CPU – rendering w czasie rzeczywistym wykorzystujący funkcjonalność procesora CPU i technologii Embree.
Grafika Ray Tracing – fotorealisttyczny rendering POV-RAY