Duże złożenia 3D

Nowy silnik graficzny programu zapewnia nawet 10 KROTNY PRZYROST WYDAJNOŚCI oraz dużą STABILNOŚĆ środowiska projektowania – te „tylko dwa czynniki” zapewnią konstruktorowi spokojną i dużo bardziej wydajniejszą pracę na niespotykanym dotychczas poziomie.
Podczas rozwoju T-FLEX CAD zwrócono szczególną uwagę na uzyskanie lepszej wydajności pracy. W rezultacie różnych działań i zmian – zoptymalizowano mi.in.: proces otwierania plików, zmniejszono rozmiaru pliku, zwiększono wydajność grafiki, przyśpieszono proces wstawiania i edycji fragmentów 3D oraz regeneracji modeli 3D, zmniejszono liczbę przerysowań interfejsu użytkownika w systemie. Dalsze przyśpieszenie systemu zostało osiągnięte dzięki wykorzystaniu wielowątkowości obliczeń.
T-FLEX CAD od wersji 12 wykorzystuje nowy ciągle udoskonalany silnik graficzny, który zapewnia teraz znacznie wyższą wydajność i jakość podczas pracy z dużymi trójwymiarowymi modelami. Nowa grafika oparta jest na innowacyjnej architekturze i wykorzystuje wydajności współczesnych kart graficznych. W zależności od wydajności głównego procesora i karty graficznej, jak również struktury modelu – system daje przyrost wydajności graficznej od 2 do 10 razy lub więcej w porównaniu do poprzednich wersji.
T-Flex CAD został zoptymalizowany do pracy z danymi wideo, co znacznie zmniejszyło ilość używanej pamięci – zapewniając bardziej komfortową pracę z większymi projektami na tym samym sprzęcie komputerowym. Wsparcie dla antyaliasingu (FSAA) pozwoliło na wyeliminowanie poszarpanych krawędzi geometrii, co znacznie poprawiło jakość wyświetlanego obrazu.
Praca z dużymi trójwymiarowymi złożeniami składającymi się z kilkudziesięciu lub nawet kilkuset tysięcy części – nigdy nie była bardziej prosta i szybka (nawet z zachowaniem szczegółowego wyglądu części).
Przykład nr 1 przedstawia projekt złożeniowy 3D przenośnika – składający się z ok. 6500 części, jakie widoczne są w pełno szczegółowej postaci. Ustawienia sceny są następujące: widok renderowany z widocznymi krawędziami, obsługa wygładzania krawędzi na poziomie 4 oraz standardowa jakość siatki modelu. Płynność obrotu sceną 3D mierzona w klatkach na sekundę (FPS) mieści się pomiędzy 30-50.
Przykład nr 2 to przenośnik z poz. 1. wstawiony 10-krotnie. Łączna ilość części w tym przypadku to prawie 65 000. Ustawienia sceny są dokładnie takie same jak poprzednio. Szybkość obrotu dla tego przypadku kształtuje się w granicach 7-10 klatek na sekundę.
Geometria wielu części użytych w projekcie nie należy do najprostszych – poniżej wykaz przykładowych elementów:
Przykład nr 3 to przenośnik z poz. 1. wstawiony 40-krotnie. Łączna ilość części w tym przypadku przekracza ćwierć miliona. Dla uzyskania lepszej wydajności – jakość siatki modelu została zmieniona o jedną pozycję (ze standardowej na zgrubną – poziom trzeci z 7-stopniowej skali), co pogorszyło nieznacznie szczegółowość części. Pozostałe ustawienia sceny nie zostały zmienione. FPS oscyluje w granicach od 1.2 do 2.5.
Poniżej dla porównania znajdują się informacje statystyczne z powyższych przykładów
Dodatkowo do pracy na jeszcze większych złożeniach – dużą poprawę wydajności można uzyskać poprzez:

► Ukrycie krawędzi modelu,
► Przejście z widoku renderowanego na pocieniowany,
► Wyłączenie lub zmianę poziomu wygładzania krawędzi,
► Włączenie pracy w Trybie Dużych Złożeń i/lub innej opcji dostępnej w oknie „Zarządzania Złożeniem” tj. ukrycie gwintów czy też nie pokazywania części mniejszych od zdefiniowanej wielkości. Tryb dużych złożeń pozwala na częściowe wyładowanie wybranych części i podzłożeń z projektu – co powoduje m.in. znaczne zmniejszenie zapotrzebowania na pamięć RAM.
► Dalszą zmianę jakości siatki modelu.

Brak wygładzania krawędzi, słabsza jakość siatki czy brak widocznych krawędzi są często domyślnymi ustawieniami w wielu systemach CAD – dlatego podczas dokonywania testu wydajności należy zwrócić uwagę na te parametry. Warto zaobserwować również występujące w wielu przypadkach upraszczanie geometrii modelu podczas obrotu – jakie objawia się wyświetlaniem „kanciastych” części. W niektórych przypadkach może dochodzić do znikania części lub np. wyłączenia widoczności krawędzi. Zarówno upraszczanie jaki i ponowne wyświetlenie części lub krawędzi powoduje konieczności oczekiwania na możliwość kontynuacji pracy w programie po ustaniu obrotu. T-Flex CAD  podczas obrotu modelem złożeniowym zachowuje jego szczegółowość.
Poniższy przykład przedstawia złożenie zawierające początkowo MILION części (przenośnik z poz. 1. wstawiony 160-krotnie). Widok renderowany bez widocznych krawędzi, wygładzanie krawędzi na poziomie 2 oraz opcja nie pokazywania w widoku 3D części mniejszych od zdefiniowanego rozmiaru. Jakość siatki dla tego przypadku została utrzymana na poziomie „Zgrubny”. Dzięki tym zabiegom mamy możliwość komfortowej pracy nawet na tak OGROMNYCH ZŁOŻENIACH. Części wyłączone tymczasowo z widoku  są „widziane” przez system podczas wykonywania dokumentacji. Dostępny „Tryb Dużych Złożeń” nie został aktywowany na omawianym przykładzie.
Dobrą wydajność systemu można uzyskać na przeciętnej klasy sprzęcie komputerowym nie koniecznie wyposażonym w profesjonalne karty graficzne – co znacznie ogranicza koszt zakupu komputera pod aplikację CAD.

Test został wykonany na mobilnej stacji roboczej DELL Precision M6500:

  • Procesor: i7 Q740 1.73GHz
  • Pamięć RAM: 8 GB
  • Karta graficzna: Nvidia Quadro FX 2800M
  • System operacyjny: Windows 7 x64