T-FLEX CAD & SprutCAM

T-Flex CAD & SprutCAM

Projektowanie CAD i obróbka CAM na najwyższym poziomie!

tfx_sprut16T-Flex CAD jest w pełni funkcjonalnym oprogramowaniem CAD zapewniającym konstruktorom narzędzia, których potrzebują aby sprostać dzisiejszym skomplikowanym wyzwaniom projektowym.

System łączy w sobie parametryczną funkcjonalność modelowania 3D z parametrycznym szkicownikiem i bogatym zbiorem narzędzi do przygotowania dokumentacji.

T-Flex CAD daje komfort i swobodę pracy w hybrydowym środowisku 2D/3D. Środowisko trójwymiarowe jest tu nieodłączną częścią środowiska dwuwymiarowego.

Silnik graficzny T-Flex CAD w połączeniu z możliwościami jądra Parasolid® zapewnia możliwość wydajnej pracy nawet ze złożeniami zawierającymi kilkaset tysięcy części.

Zaawansowany CAD i intuicyjny CAM

SprutCAM to jeden z najprostszych i najbardziej intuicyjnych systemów CAM. Jego interfejs graficzny pozwala na łatwe korzystanie z programu. Szybkość i niezawodność SprutCAM pozwala na wydajne planowanie technologii obróbki detalu i generację kodów NC do obrabiarek sterowanych numerycznie.


INTEGRACJA CAD/CAM

Model wykonany (lub zaimportowany) w T-FLEX CAD może być bezpośrednio wczytany do okna SprutCAM w celu przygotowania technologii obróbczej. Zmiany dokonane na modelu CAD mogą być w razie potrzebyzaktualizowane w CAM a poszczególne operacje automatycznie ponownie przeliczone z uwzglednieniem zmian kształtu geometrii!

cad-cam


Zarówno T-FLEX CAD jak i SprutCAM oferują dostęp do
bezterminowych licencji – bez obowiązkowej subskrypcji!


Pobierz ulotki informacyjne SprutCAM T-FLEX CAD w PDF:

ulotka_sprutcam
Dowiedz się więcej o SprutCAM: www.sprutcam.pl


ulotka_tflex_cad