Kinematyka 2D

T-Flex Parametric CAD dzięki specjalnym mechanizmom parametryzacji i automatycznego relacjonowania szkicu umożliwia wprowadzenie mechanizmu 2D w ruch. Zależności kinematyczne mogą być przeniesione na model 3D, dzięki czemu w stosunkowo szybkim czasie, bez konieczności nadawania wiązań/relacji 3D możemy przeprowadzić trójwymiarową analizę…

Funkcje zwiększające efektywność pracy