Ogrodzenia i balustrady

Projektowanie ogrodzeń i balustrad

Oprogramowanie T-Flex CAD dzięki swojej uniwersalności daje ogromne możliwości projektowania różnego rodzaj elementów, dlatego też coś dla siebie znajdą tu również producenci i konstruktorzy ogrodzeń i balustrad.
Specjalnie przygotowane parametryczne prototypy tj. bloki schodowe, podesty czy segmenty balustrady znacznie ułatwiają projektowanie zabudowy. Możliwość wprowadzania zmian na każdym etapie projektowania wraz z aktualizacją elementów zależnych, powoduje wzrost wydajności i konkurencyjności firmy co wymiernie przekłada się na jaj wynik finansowy.
Każdy z przygotowanych prototypów może uwzględniać wszelkie wymagane w firmie typy balustrad i elementy składowe. Otwarta możliwość rozbudowy prototypu daje pewność ciągłej aktualności projektu. Powiązanie projektu z oknem dialogowym parametrów, które możemy w prosty sposób zamodelować wykorzystując narzędzia programu – w dużej mierze wpływa na czytelność projektu oraz uniwersalność jego wykorzystania.
Przykładowy prototyp ogrodzenia/balustrady (okno dialogowe parametrów)
Prosty sposób wstawiania oraz modyfikacji poszczególnych fragmentów zabudowy z poziomu płaszczyzny rysunkowej ogranicza do minimum konieczność dokonywania pomiarów elementów źródłowych oraz zabezpiecza projekt przed późniejszymi zmianami.
Przykładowy projekt złożeniowy 3D
Fragment dokumentacji produkcyjnej

Projekt złożeniowy oraz każdy segment balustrady może być zaopatrzony w dokumentację i Zestawienie Materiałowe (BOM) – będące aktualnym spisem użytych w projekcie części. Zestawienia są bardzo ważnym źródłem informacji o projekcie, przydają się zarówno na produkcji, w dziale zamówień czy do szybkiej wyceny materiałowych i roboczych kosztów projektu.

Zarówno dokumentacja jak i BOM aktualizują się automatycznie po wprowadzeniu zmian w projekcie.
Przykładowe Zestawienie Materiałowe BOM
Przedstawione możliwości programu w zakresie projektowania ogrodzeń i balustrad – stanowią jedynie ogólne informacje i są jedynie propozycją wykorzystania oprogramowania T-Flex CAD do tego typu zadań.

Sekcja filmowa – Ogrodzenia i balustrady