Aktualizacje dla klientów komercyjnych

Składniki wymagane do prawidłowego działania systemu

T-FLEX Prerequisites 16

Instalator zawiera najbardziej aktualne składniki konieczne do prawidłowego działania i instalacji systemu T-FLEX CAD. Aktualizacja składników powinna nastąpić w pierwszej kolejności tj. przed instalacją T-FLEX CAD.

T-FLEX CAD 16 build 16.0.56.0 [24 października 2019]

T-FLEX CAD 16 2D/3D

Oprogramowanie CAD w wersji 2D/3D

T-FLEX CAD 16 2D+

Oprogramowanie CAD w wersji 2D+

T-FLEX Viewer 16

Przeglądarka plików T-FLEX CAD

T-FLEX Licensing 16

Oprogramowanie do zarządzania, aktywacji i przenoszenia licencji T-FLEX

Sterowniki licencji/klucza HASP

Sterowniki licencji/klucza HASP

Uwaga! Obsługa oprogramowania uzależniona jest od rodzaju i aktualności posiadanych licencji

W celu aktywacji licencji programowej lub sprzętowej przy działającej aplikacji T-FLEX CAD konieczne jest:

  1. Uruchomienie oprogramowania T-FLEX CAD.
  2. Wybranie opcji „Aktywuj licencję” (Pomoc > Aktywuj licencję).
  3. Wybranie opcji „Chcę prosić o nowy lub zaktualizować istniejący klucz…”  oknie „Licencjonowanie
  4. Wysłanie utworzonego pliku *.c2v na potrzeby wygenerowania aktywacji klucza.

Wygenerowany plik *.c2v prosimy przesłać na adres e-mail działu technicznego.

W ramach ważności usługi wsparcia i aktualizacji otrzymają Państwo zwrotnie plik *.v2c z licencją, który należy wskazać po wyborze opcji „Posiadam nowy klucz programowy lub aktualizację klucza„.

W celu aktywacji klucza sprzętowego HASP/USB dla T-FLEX CAD 16 konieczne jest:

  1. Zainstalowanie oprogramowania T-FLEX CAD.
  2. Wygenerowanie pliku z informacjami o dostępnych kluczach zabezpieczających.
  3. Podesłanie utworzonego pliku *.c2v na potrzeby wygenerowania aktywacji klucza.

W celu wygenerowania pliku z danymi prosimy o skorzystanie z poniższej opcji (okienko licencjonowania pojawi się podczas uruchamiania programu). Prosimy upewnić się, czy klucz HASP/USB (nowego typu) znajduje się w porcie USB komputera. Generacji dokonujemy z dostępnym kluczem HASP.

Wygenerowany plik *.c2v prosimy przesłać na adres e-mail działu technicznego.

W ramach ważności usługi wsparcia i aktualizacji otrzymają Państwo zwrotnie plik *.v2c z licencją, który należy wskazać podczas aktywacji klucza przy starcie programu.

Uwaga! Aktualizacji podlegają tylko i wyłącznie klucze HASP/USB nowego typu (patrz poniższy obrazek). W przypadku posiadania klucza innego typu prosimy o kontakt z naszym działem technicznym.

W celu otrzymania aktywacji licencji programowej dla T-FLEX CAD 16 konieczne jest:

  1. Zainstalowanie oprogramowania T-FLEX CAD.
  2. Wygenerowanie pliku z danymi komputera i informacji o dostępnych kluczach zabezpieczających.
  3. Podesłanie utworzonego pliku *.c2v na potrzeby wygenerowania aktywacji (licencji).

W celu wygenerowania pliku z danymi prosimy o skorzystanie z poniższej opcji (okienko licencjonowania pojawi się podczas uruchamiania programu).

Wygenerowany plik *.c2v prosimy przesłać na adres e-mail działu technicznego.

W ramach ważności usługi wsparcia i aktualizacji otrzymają Państwo zwrotnie plik *.v2c z licencją, który należy wskazać podczas aktywacji licencji przy starcie programu.

Pobrany program należy rozpakować, umieścić obok właściwego pliku instalacyjnego T-FLEX CAD z rozszerzeniem *.msi oraz uruchomić (w katalogu nie powinny w tym czasie istnieć inne pliki exe lub msi). Następnie po wpisaniu innej (1) niż domyślna nazwy (2) rozpocząć proces instalacyjny (3). Instalacja dokonana w ten sposób będzie całkowicie niezależna i w żaden sposób nie nadpisze posiadanej już wersji.

KLIKNIJ i pobierz plik…