T-FLEX Nesting

T-FLEX Nesting – moduł T-FLEX CAD do optymalizacji rozkładu blach.

T-FLEX Nesting w pełni integruje się ze środowiskiem T-FLEX CAD. Moduł daje możliwość szybkiego i zarazem optymalnego rozłożenia części np. rozkrojów blach na arkuszach.

Dostępne rodzaje nestingu:

 • Nesting Liniowy
 • Nesting Gilotynowy
 • Nesting Dokładny

tfx_nesting_1

Nesting LINIOWY
 • [Parametry] – grubość cięcia, odsunięcie od krawędzi akruksza, minimalny romiar odpadu nadającego się do użytku, szerokość arkusza.
 • [Części] – definiowane są przez dodanie prostokątnych obszarów w dowolnej długości i ilości.
 • [Arkusze] – definiowane są przez dodanie prostokątnych obszarów w dowolnej długości i ilosci.

tflex_nesting_liniowy   tflex_nesting_liniowy_wynik

 • [Dodatkowe opcje] – ilośc cześci na magazyn, raport nestingu, informacja o wykorzystanej powierzchni arkusza, eksport wyniku do T-Flex CAD (DXF/DWG), wyświetlanai odpadów i linii cięcia.

Nesting GILOTYNOWY
 • [Parametry] – grubość cięcia, odsunięcie od krawędzi akruksza, minimalny romiar odpadu nadającego się do użytku.
 • [Części] – definiowane są przez dodanie prostokątnych obszarów w dowolnej wielokości i ilości oraz przez import lub dodanie z rysunku T-Flex CAD. Możliwa jest aktualizacja części po zmianach w CAD.
 • [Arkusze] – definiowane są przez dodanie prostokątnych obszarów w dowolnej wielkości i ilości z możliwością definicji defektów.

tflex_nesting_gilotynowy   tflex_nesting_gilotynowy_wynik

 • [Dodatkowe opcje] – dopuszczalne częściowe obracanie części, raport nestingu, informacja o wykorzystanej powierzchni arkusza, eksport wyniku do T-Flex CAD (DXF/DWG), wyświetlanie odpadów i linii cięcia, możliwość manualnego przemieszczania części w inne części arkusza.

Nesting DOKŁADNY
 • [Parametry] – odsunięcie od części, umieszczanie części wewnątrz innych części, ustawienie poziomu optymalizacji rozkładu (Szybkość-Jakość), stopień zwiększenia obrotu, dopuszczalne zwiększenie wielkości przerwy.
 • [Części] – definiowane są przez dodanie prostokątnych obszarów w dowolnej wielokości i ilości oraz przez import lub dodanie z rysunku T-Flex CAD. Opcje obrotu i lustrzanego odbicia definiowane dla wszystkich części lub niezaleznie dla każdej z osobna. Możliwa jest aktualizacja części po zmianach w CAD.
 • [Arkusze] – definiowane są przez dodanie prostokątnych obszarów w dowolnej wielkości i ilości oraz przez import lub dodanie z rysunku T-Flex CAD. Możliwa jest aktualizacja arkuszy po zmianach w CAD.

tflex_nesting_dokl   tflex_nesting_dokl_wynik

 • [Dodatkowe opcje] – raport nestingu, informacja o wykorzystanej powierzchni arkusza, eksport wyniku do T-Flex CAD (DXF/DWG),

Materiały filmowe T-FLEX Nesting:

T-FLEX Nesting – Nesting Dokładny „True Shape”

 

T-FLEX Nesting T-FLEX Nesting – dodawanie części i arkuszy

 

T-FLEX Nesting – Nesting Gilotynowy T-FLEX Nesting – Nesting Liniowy