T-Flex CAD 15 - wersja testowa
Pozostałe wersje i dodatki:

T-Flex CAD 15 ST x32 - Wersja Studencka

T-Flex CAD 15 ST x64 - Wersja Studencka

T-Flex Analysis 15 - analizy wytrzymałościowe

T-Flex Dynamic Analysis 15 - analizy i symulacje dynamiczne

T-Flex Viewer x32 - Przeglądarka plików T-FLEX CAD

T-Flex Viewer x64 - Przeglądarka plików T-FLEX CAD

T-Flex Tutorial 15 - Samouczek kompilujący się z T-FLEX CAD

T-Flex Tutorial 15 - Samouczek kompilujący się z T-FLEX CAD (New eng.)

Zbiór samouczków FLASH (SWF) do systemu T-FLEX CAD

Spisy zmian i nowości w aktualnych i poprzeednich wersjach T-FLEX CAD:

Zmiany i nowości w T-FLEX CAD 15 (wstępna lista)

Zmiany i nowości w T-FLEX CAD 14

Zmiany i nowości w T-FLEX CAD 12
Zmiany i nowości w T-FLEX CAD 11

Zmiany i nowości w T-FLEX CAD 10

Dodatkowe materiały PDF:
Zbiór materiałów o T-Flex CAD

T-FLEX User Manuals - podręczniki/instrukcje użytkownika