tfx-logo_kolor

Aktualizacje dla klientów komercyjnych.

Składniki wymagane do prawidłowego działania systemu:
T-FLEX Prerequisites 15&16 (ZIP)
Instalator zawiera najbardziej aktualne składniki konieczne do prawidłowego działania i instalacji systemu T-FLEX CAD.
Aktualizacja składników powinna nastąpić w pierwszej kolejności tj. przed instalacją T-FLEX CAD.

>>> KLIKNIJ i pobierz plik… 

T-FLEX CAD 16 build 16.0.35.0 [14 lutego 2019]:
T-FLEX CAD 16 x86 2D/3D
Oprogramowanie CAD w wersji 2D/3D – 32-bitowej
>>> KLIKNIJ i pobierz plik… 
T-FLEX CAD 16 x64 2D/3D
Oprogramowanie CAD w wersji 2D/3D – 64-bitowej
>>> KLIKNIJ i pobierz plik… 
T-FLEX CAD 16 x86 2D+
Oprogramowanie CAD w wersji 2D+ (32-bitowej)
>>> KLIKNIJ i pobierz plik… 
T-FLEX CAD 16 x64 2D+
Oprogramowanie CAD w wersji 2D+ (64-bitowej)
>>> KLIKNIJ i pobierz plik… 
T-FLEX Analysis 16
Pełna wersja analiz wytrzymałościowych
>>> KLIKNIJ i pobierz plik… 
T-FLEX Dynamics 16
Pełna wersja analiz dynamicznych
>>> KLIKNIJ i pobierz plik… 
T-FLEX Nesting 16
Moduł Nestingu
>>> KLIKNIJ i pobierz plik… 
T-FLEX VR 16
Moduł wirtualnej rzeczywistości
>>> KLIKNIJ i pobierz plik… 
T-FLEX Electrical 16
Moduł Elektryczny
>>> KLIKNIJ i pobierz plik… 
T-FLEX Viewer 16 x86
Przeglądarka plików T-FLEX CAD w wersji 32 bitowej
>>> KLIKNIJ i pobierz plik… 
T-FLEX Viewer 16 x64
Przeglądarka plików T-FLEX CAD w wersji 64 bitowej
>>> KLIKNIJ i pobierz plik… 
T-FLEX Licensing 16
Oprogramowanie do zarządzania, aktywacji i przenoszenia licencji T-FLEX.
>>> KLIKNIJ i pobierz plik… 
Sterowniki licencji/klucza HASP
Link do sterowników licencji HASP:
KLIKNIJ i pobierz plik…
Uwaga! Obsługa oprogramowania uzależniona jest od rodzaju i aktualności posiadanych licencji.
Niezależna instalacja nowej kompilacji z zachowaniem poprzedniej
Pobrany program należy rozpakować, umieścić obok właściwego pliku instalacyjnego T-FLEX CAD z rozszerzeniem *.msi oraz uruchomić (w katalogu nie powinny w tym czasie istnieć inne pliki exe lub msi). Następnie po wpisaniu innej (1) niż domyślna nazwy (2) rozpocząć proces instalacyjny (3). Instalacja dokonana w ten sposób będzie całkowicie niezależna i w żaden sposób nie nadpisze posiadanej już wersji.

KLIKNIJ i pobierz plik…

Sterowniki licencji/klucza HASP
Link do sterowników licencji HASP:
KLIKNIJ i pobierz plik…
Instrukcja aktywacji licencji programowej:

W celu otrzymania aktywacji licencji programowej dla T-FLEX CAD 15/16 konieczne jest:

  1. Zainstalowanie oprogramowania T-FLEX CAD.
  2. Wygenerowanie pliku z danymi komputera i informacji o dostępnych kluczach zabezpieczających.
  3. Podesłanie utworzonego pliku *.c2v na potrzeby wygenerowania aktywacji (licencji).

W celu wygenerowania pliku z danymi prosimy o skorzystanie z poniższej opcji (okienko licencjonowania pojawi się podczas uruchamiania programu).

 lic1 lic2

Wygenerowany plik *.c2v prosimy przesłać na adres e-mail działu technicznego.

W ramach ważności usługi wsparcia i aktualizacji otrzymają Państwo zwrotnie plik *.v2c z licencją, który należy wskazać podczas aktywacji licencji przy starcie programu.

Instrukcja aktywacji licencji na kluczu HASP/USB:

W celu aktywacji klucza sprzętowego HASP/USB dla T-FLEX CAD 15/16 konieczne jest:

  1. Zainstalowanie oprogramowania T-FLEX CAD.
  2. Wygenerowanie pliku z informacjami o dostępnych kluczach zabezpieczających.
  3. Podesłanie utworzonego pliku *.c2v na potrzeby wygenerowania aktywacji klucza.

W celu wygenerowania pliku z danymi prosimy o skorzystanie z poniższej opcji (okienko licencjonowania pojawi się podczas uruchamiania programu). Prosimy upewnić się, czy klucz HASP/USB (nowego typu) znajduje się w porcie USB komputera. Generacji dokonujemy z dostępnym kluczem HASP.

 lic1 lic2

Wygenerowany plik *.c2v prosimy przesłać na adres e-mail działu technicznego.

W ramach ważności usługi wsparcia i aktualizacji otrzymają Państwo zwrotnie plik *.v2c z licencją, który należy wskazać podczas aktywacji klucza przy starcie programu.

Uwaga! Aktualizacji podlegają tylko i wyłącznie klucze HASP/USB nowego typu (patrz poniższy obrazek). W przypadku posiadania klucza innego typu prosimy o kontakt z naszym działem technicznym.

hasp